Elf a mytologie

Elfové Současné jméno elf pochází zřejmě ze staro-anglického ælf (množné číslo ylfe), což zřejmě vzniklo ze starogermánského slova alboz (či alp), jenž odpovídá slovu álfr nebo álfar ze staré norštiny.
Zajímavé je, že mimo germánskou mytologii (a mytologií od nich odvozených) se v jiných mytologiích elfové nevyskytují, nicméně někteří jako obdobu elfů označují bytosti zvané rbhu, což je typ džina pochazejícího z hinduistické mytologie.

Jak již bylo řečeno, s elfem se můžeme setkat zejména v germánské, severské a anglické mytologii. Zřejmě nejstarší zachovalý popis elfů pochází z severské mytologie, konkrétně ze staré norštiny.

Rozlišuje se mnoho druhů (nebo také ras) elfů, přičemž mezi nejrozšířenější členění patří rozdělení na světlé elfy (nebo také sličné elfy) a na tmavé elfy (ev. černé elfy).

Elf Světlí (sliční) elfové se postavou ponejvíce podobají lidem, většinou mají vysokou štíhlou postavu a špičaté uši. Celý jejich život je spjatý s přírodou, obývají většinou lesy nebo travnaté pláně. Do této kategorie lze např. zařadit elfy z děl J. R. R. Tolkiena.

Tmaví (černí) elfové jsou elfové malého vzrůstu, kteří mají opět špičaté uši, nicméně více než člověku se podobají trpaslíkům. Těm se také podobají svým způsobem života, neboť jak elfové tak trpaslíci žijí pod zemí.

Malí elfové sedí na houbách (dole) Elfové jsou však také často vypodobňováni jako bytosti malého vzrůstu (ne nepodobné vílám) s křidélky. Tito elfové jsou však často označováni jako světlí, tudíž se jedná o kombinaci předešlých dvou druhů. Takto podobně jej například popisuje i William Shakespeare ve své hře Sen noci svatojánské.

Jak již bylo řečeno, rozdělení elfů na světlé a tmavé neni definitivní, ale spíše pouze orientační. Pouze orientačně je také nutno chápat "barevný" popis těchto ras, neboť světlí elfové nemusejí být "ti hodní", stejně tak tmaví elfové většinou nevyjadřují žádnou "temnou" stranu.

Elf Ze zajímavostí lze zmínit, že např. v novější německé mytologii byli elfové vnímani jako rozpustilé až lehce zlomyslné bytůstky, které mohli například vyvolávat různé choroby u lidí nebo dobytka, nebo také mohly přinášet špatné sny tím, že seděli spícímu na hrudi. Odtud také německé slovo pro noční můru - Albtraum, což doslova znamená "elfí sen".