Elfové v současném folklóru

Ve skandinávském folklóru, který je tvořen směsicí tradiční severské mytologie a křesťanské mytoligie, se elfové nazývají "elves" v dánštině, "alv" v norštině, "alv" nebo "älva" (muž/žena) ve švédštině. V norštině se často také nazývají "huldrefolk", což odpovídá islandskému "huldufólk" (v překladu "skrytí lidé").

Elfí kříž - Elf-cross Aby se skandinávci ochránili před elfy (nebo skřítky), kteří mají špatné úmysly, používají tzv. elfí kříž (Elf-cross, Alfkors, Älvkors nebo Ellakors), jež vytesávají do kamenů budov, malují či vyrývají jej do domovních dveří, nebo jej nosí ve formě přívěsku.

Typickým projevem elfů bylo tančení na loukách, a to zejména v noci nebo za mlhavého rána. Tato místa bývají označována jako "elfí tance" nebo "elfí kruhy". Takto byly např. označovány i kruhy z hub rostoucích z kruhového podhoubí.
Tanec elfů Pokud nějaký člověk tento elfí tanec pozoruje, zjišťuje, že se mění plynutí času - hodina pozorování může být několik let v reálném světě. Tento fakt byl v různých pověstech a legendách mnohokrát využívám zlými a nečestnými elfy k poškození lidí.

Ikdyž jsou elfové v moderním světě spatřováni výhradně jako produkt mytologie či fantasy, mnoho skandinávců stále věří v jejich reálnou existenci.
Islanďané například věří, že tento skrytý lid přebývá v rozmanitých skalních útvarech. V Rejkvavíku se např. při jednom fotbalovém utkání stalo, že míč vyletěl z hřiště a zastavil se až u několika kamenů, které označovaly příbytek elfů. Islanďané tam míč nechali, aby elfy nevyrušili a pokračovali ve hře s jiným míčem...

Elfové jako malé bytosti Anglický lidový folklór raného novověku popisuje elfy jako malé, nepolapitelné lidi s uličnickou osobností. Nejsou sice vyložení zlí, nicméně někdy mohou běžné lidi obtěžovat a zasahovat do jejich záležitostí.

Zvláštní kategorií jsou tzv. vánoční skřítkové, malí hbití elfové se špičatými uši, dlouhými nosy a špičatými klobouky, kteří o vánocích pomáhají Santa Clausovi v jeho dílně na severním pólu s výrobou hraček. Tito vánoční skřítci jsou známí především v USA, Kanadě, Spojeném království a Irsku.